Begravningsbyrå Hässleholm - Vi listar alla!

I Hässleholm finns det åtta begravningsplatser och ett flertal olika begravningsbyråer. Att förlora en nära anhörig eller vän hör ofta till en utav de svårare händelserna man går igenom i sitt liv. Efter allt sörjande kommer man till de bitar man mer eller mindre är tvungen att handskas med. Hur arrangerar man en begravning? Vad finns det för begravningsalternativ? Är två av många frågor som man tvingas ställa sig i samband med en bortgång. Denna webbplats är till för dig som söker en komplett guide genom vad det finns för olika alternativ i Hässleholms kommun.

Fakta om Hässleholm

Hässleholm är en stad belägen i centrala Skåne med 52 003 invånare i kommunen och närmare 20 000 i tätorten. Staden Hässleholm grundades år 1914 men först 60 år senare 1974 bildades Hässleholm kommun genom en sammanslagning av flera olika kommuner.

Efter sammanslagningen 1974 bildades Skånes största kommun sätt till landyta. Hässleholm kommun har idag en landareal på 1 276 kvadratkilometer. Mätt i befolkning är kommunen Skånes femte största.

Hässleholms geografiska läge har gjort att ett flertal transport- och logistikföretag har bildats. Näringslivet i kommunen präglas annars utav de stora trä- och metallindustrierna. Ur dessa stora industrier har även företag inom småhustillverkning, högteknologisk verkstad och ett stort antal It-företag vuxit fram. Inom kommunen finns det ett stort antal skolor att välja mellan. Mellan förskola och årskurs 9 finns det sammanlagt nio olika skolor och för gymnasieelever finns det fyra stycken alternativ.

Kända personer som har rötter från Hässleholm är bland andra musikern och Melodifestivalsvinnaren Robin Stjernberg, Tv-profilen Anders S. Nilsson och musikgruppen Joddla med Siv.

Begravningsplatser i Hässleholm

I Hässleholms kommun finns det åtta stycken olika begravningsplatser. Nedan följer en kort beskrivning av varje begravningsplats.

Hässleholms Norra begravningsplats

Denna begravningsplats är belägen i tätorten Stoby som ligger 4 kilometer nordöst om Hässleholm Centrum. Begravningsplatsen uppfördes år 1982 och har en yta på 160 000 kvadratmeter där ungefär hälften av ytan idag innehåller anlagda begravningsplatser och resten av ytan består av skog. Här finns det möjlighet till gravsättning i kistgravar, urngravar, askgravplatser och muslimsk gravplats.

Hässleholms Östra begravningsplats

Här finner ni en begravningsplats belägen i Hässleholms centrum uppförd 1904, här finns också Hässleholms begravningskapell som byggdes år 1907. Möjlighet till gravsättning i urngrav, askgravplats och minneslund.

Stoby kyrkogård

Stoby kyrkogård är en medeltidskyrka som ligger i norra Stoby. Här finns möjlighet till gravsättning i askgravlund och minneslund.

Stoby begravningsplats

Bredvid Hässleholms Norra begravningsplats är Stoby begravningsplats belägen. På samma område finns även Stoby kapell som uppfördes 1931. På Stoby begravningsplats kan man antingen gravsätta kistgrave eller urngrav.

Norra Sandby kyrkogård

1864 byggdes Norra Sandbys kyrkogård i en nyklassisk stil med trappgavel. 2012 anlades ny askgravlund och minneslund. Kyrkan passar bra för musikgudstjänster tack vare sin rymd och goda akustik. Totalt 300 personer ryms det i kyrkan. Här finns det möjlighet till gravsättning i kistgrav, urngrav, askgravlund och minneslund.

Ignaberga gamla kyrkogård

En kyrka i romansk stil från 1100-talet med medeltida träskulpturer. Gravplatserna är från 1700- och 1800-talen och minneslunden från 1993. Kyrkan är belägen cirka sex kilometer sydöst om Hässleholm. Gravsättning i urngrav och minneslund är de begravningsalternativ som finns här.

Ignaberga nya kyrkogård

Cirka 500 meter norr om Ignaberga gamla kyrkogård finner man Ignaberga nya kyrkogård. Denna kyrkan byggdes mellan åren 1884 och 1887. Kyrkan har nygotisk prägel och har en fasad av rött tegel. Begravningsalternativen är gravsättning i kistgrav och urngrav.

Hästveda kyrkogård

20 kilometer nordöst om Hässleholms centrum ligger Hästveda kyrka som sedan 2014 är församlingskyrka i Hässleholms församling. Kyrkan är från 1100-talen och har ett typiskt trappgaveltorn. Här finns det möjlighet till gravsättning i kistgrav, urngrav, minneslund och askgravlund.

Begravningsbyråer i Hässleholm

Anderssons Begravningsbyrå

Anderssons Begravningsbyrå är en auktoriserad begravningsbyrå som i sin korthet innebär att medarbetarna har genomgått Sveriges Begravningsbyråers Förbunds auktorisationsutbildning, god begravningssed och yrkesetik ska främjas, en skriftlig bekräftelse på kundens beställning ska alltid lämnas och prisuppgifterna ska vara specificerade med kända kostnader och beräknade kostnader i särskilda poster, samt det totala beräknade priset på begravningen samt betalningsvillkoren.

Grundaren till Anderssons Begravningsbyrå är Emil Andersson som startade byrån 1938. Idag drivs byrån av Daniel Hultner. Besöksadressen är Kristinehemsvägen 2 som ligger precis norr om Hässleholms sjukhus.

Anderssons Begravningsbyrå erbjuder helhetslösningar för begravningar innehållande förberedningar före, under och efter begravningen oavsett önskemål och prisnivå. I samband med begravningar finns det många val man ställs inför. Dessa val hjälper Anderssons Begravningsbyrå givetvis till med och det kan gälla kistor och urnor, blommor, dödsannonser, agendor, gravsten, musik och broschyrer och skrifter.

Funera Begravningsbyrå

Funera grundades 2013 och är en begravningsbyrå vars affärsidé är att man ska kunna planera begravningen online, antingen via internet, telefon med en begravningsrådgivare eller i ett personligt möte. Funera erbjuder alla typer av tjänster förknippade med begravningar. Då kunden sköter i stort sätt allt online har inte Fundera något fysiskt kontor i Hässleholm.

Lova Begravning

Lova är en familjeägd begravningsbyrå som finns över stora delar av Sverige. Lova grundades av Frida Wickholm Terling och Gustav Terling i syfte att skapa en digital begravningsbyrå. Hos Lova planerar och beställer man begravningen online med råd och stöd från medarbetare hos Lova. Beställningen gör man antingen via deras hemsida eller på telefon. Finns det önskemål om personliga möten erbjuder Lova även det.

För att göra det enkelt för begravningsbeställaren har Lova utformat fyra olika begravningspaket med olika priser baserat på vad paketet innehåller. Har beställaren specifika önskemål kan Lova anpassa innehållet efter dem.

Fonus begravningsbyrå i Hässleholm

Fonus grundades 1945 och finns idag i hela landet. Deras långa erfarenhet har gett dem betydande kunskaper av att utforma alla typer av begravningar- borgerliga kyrkliga eller efter någon annan trosuppfattning.

I Hässleholm har Fonus sitt kontor mitt i centrum på Tingshusgatan 8. I samband med begravningar är det vanligt att det görs bouppteckningar och arvskifte, detta är något Fonus begravningsbyrå i Hässleholm hjälper till med.

Besök gärna vår andra webbsajt som handlar om hotell i Hässleholm.